افزودنی های کانی شاپ

تست ملت
مگامنوی 3 سطحی مانند دیجی کالا
افزونه مزایده woocommerce simple auctions
افزونه چند فروشندگی دکان
ماژول باکس های چرخشی حرفه ای
ماژول پروفایل حرفه ای